Open menu
Close menu

Som en international producent af drikkevarer er produktkvalitet og sikkerhed altafgørende for os. Harboe opfylder de højeste internationale standarder for fødevaresikkerhed med brug af råvarer af høj, ensartet kvalitet i hele værdikæden - fra råvare til slutprodukt.

Harboes kvalitetskrav til sine råvareleverandører følger denne ambition og produktkvalitet evalueres systematisk.

Harboe gennemfører løbende investeringer i kvalitetsforbedringer og optimering af produktionsfaciliteterne for at sikre, at Harboe til stadighed lever op til internationale standarder og forventninger til kvalitet og hygiejne. Alle produktionsenheder er certificeret i overensstemmelse med internationale kvalitetsstandarder, og der gennemføres systematisk opfølgning og kontrol.