Koncernens tre bryggerier har en samlet kapacitet på i alt 10 mio. hektoliter. I 2013/14 blev der i alt produceret godt 6 mio. hektoliter øl, læskedrikke og malturtprodukter.

Høj kapacitet og fleksibilitet er et strategisk fokusområde i den løbende driftsledelse og udvikling af produktionen på tværs af produktionsenhederne. Det er målsætningen at skabe både driftsmæssige synergier og bedre kundebetjening, og Harboe forventer at se positive resultater.

Investeringerne har været fokuseret på den løbende vedligeholdelse og fortsatte effektivisering af produktionen. Der er desuden investeret i nye køletårne og kompressorer, som forventes at kunne give væsentlige besparelser på energianvendelsen.

Harboe har gennem de seneste fem år investeret til udbygning og styrkelse af bryggerivirksomhedens produktionsapparat. Investeringerne har vist sig afgørende i konkurrencen om de store volumener på de nordeuropæiske hovedmarkeder. Samtidig skaber kapaciteten i det moderne og effektive produktionsapparat et solidt afsæt for realiseringen af koncernens strategi og videre værdiskabelse inden for de strategiske udviklingsområder og den fortsatte geografiske ekspansion af aktiviteterne.