På vej mod nyt momentum

Harboes samlede bryggerivirksomhed producerer og afsætter en bred vifte af drikkevarer og maltekstraktprodukter til mere end 90 markeder verden over. Produktporteføljen er målrettet efterspørgsel og markedspotentiale i de enkelte markeder og tager udgangspunkt i tre strategiske forretnings­områder: Harboe Nordic, Harboe International og Harboe Ingredients.

Fastholdelse af markedsandele i Harboe Nordic

Harboe Nordic er koncernens historiske hovedaktivitet, som omfatter mar­kedsføring af et bredt sortiment af øl, læske- og energidrikke samt ikke-al­koholiske maltdrikke i Danmark, Norge, Sverige, Baltikum, Tyskland og til grænsehandlen. Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen og sikre sin veletablerede position på disse markeder ved at tilbyde kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne samt et attraktivt og tidsvarende sortiment.

Øge momentum i Harboe International

Harboe International markedsfører øl, læske- og energidrikke samt ikke-al­koholiske maltdrikke på mere end 70 markeder i Mellemøsten, Afrika, Syd­østasien/Oceanien, Americas samt på en række europæiske markeder uden for Nordeuropa. Det er Harboes strategi at øge Harboe Internationals rela­tive andel af koncernens omsætning og EBITDA gennem en fokuseret styr­kelse af sin position på internationale markeder, hvor den økonomiske og demografiske udvikling understøtter en stigende købekraft og efterspørg­sel på kvalitetsprodukter.

Nye forretningsmuligheder i Harboe Ingredients

Harboe Ingredients danner rammen om Harboes salgs- og udviklingsaktivi­teter inden for maltbaserede fødevareingredienser. Hovedaktiviteten er den traditionelle maltekstrakt, som markedsføres til kunder i den europæi­ske fødevareindustri. De seneste års udviklingsaktiviteter har imidlertid ba­net vejen for en udfoldelse af anvendelsespotentialet – både i koncernens egne drikkevareprodukter og over for kunder i føde- og drikkevareindu­strien. Det har skabt mulighed for en strategisk ekspansion af forretningen – såvel geografisk som industrielt. Det er Harboes strategi målrettet at for­følge disse muligheder med henblik på at skabe attraktiv vækst og yderli­gere styrke koncernens indtjeningsgrundlag.